Muzeum a infocentrum Tetín
Tetínmuzeum a infocentrum

Tetín

Obec Tetín se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje, 31 km od hlavního města Prahy. Katastrální území Tetín u Berouna o rozloze 10, 29 km2 zahrnuje tři základní sídelní jednotky – Koda, Koledník a Tetín. Obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností pro obec Tetín je město Beroun, které je vzdáleno 3 km. V obci žije necelých 900 obyvatel.

Tetín

Občanská vybavenost obce je poměrně rozsáhlá vzhledem k jejímu počtu obyvatel. V obci se nachází první stupeň základní školy a mateřská škola, tři kostely, kulturní dům, sokolovna, sportovní hřiště, veřejné toalety, obchod s potravinami, farmářský obchod, tři pohostinská zařízení a nově otevřené Komunitní centrum sv. Ludmily.

Obec protínají dvě silnice III. třídy. Přes její území vede železniční trať číslo 171, která spojuje města Praha a Beroun, a je tak důležitou páteří dopravy na Berounsku. Nejbližší železniční stanice nachází v Berouně. 

Průměrná nadmořská výška území obce činí 321 m n. m., přičemž nejvyššími body jsou Tobolský vrch (466,7 m n. m.) a kopec Damil (396,1 m n. m.). Nejnižším bodem obce je tok řeky Berounky, která protéká severovýchodním okrajem jejího území. Při běžném stavu vody se jedná zhruba o 211, 3 m n. m. Průměrná roční teplota v obci dosahuje přibližně 8, 5 °C a průměrný úhrn ročních srážek se pohybuje mezi 500 až 550 mm.

Území obce se rozkládá při okraji chráněné krajinné oblasti Český kras a je součástí národní přírodní rezervace Koda a přírodní rezervace Tetínské skály. CHKO Český kras byla vyhlášena v roce 1972, geologická stavba oblasti je tvořena vápencovým podkladem, kterým prostupují krasové kaňony, rokle a jeskyně. Mimo krajinářské a estetické hodnoty má tato oblast i velký přírodovědecký význam. Fauna i flóra oblasti je vázána na krasové prostředí, je velmi pestrá, a dokonce zahrnuje i některé druhy, které jsou v České republice endemity.