Muzeum a infocentrum Tetín
Tetínmuzeum a infocentrum

Hrad a hradiště

Lokalita obce Tetín je významným archeologickým nalezištěm. Osídlení oblasti lze sledovat již od starší doby kamenné a někdy mezi koncem 9. století a začátkem 10. století zde vzniklo slovanské hradiště a mocensko-správní centrum. Toto hradiště se rozkládalo na celém skalním ostrohu a mělo rozlohu zhruba 10 ha. Většina hradiště je dnes zastavěna novodobou zástavbou, avšak z vrchu Damilu (který byl pravděpodobně součástí hradiště jako předsunuté strážiště za kulturní památku) je velmi dobře patrný jeho tvar. V některých částech území obce jsou pak dodnes patrné dochované valy hradiště.

Spolu s hradištěm je chráněna i zřícenina středověkého hradu, který koncem 13. století nebo také začátkem 14. století zde nechal vystavět Václav II. či Štěpán (první přemyslovský držitel Tetína).

d

d