Muzeum a infocentrum Tetín
Tetínmuzeum a infocentrum

Kostely

V historickém centru obce poblíž náměstí se nacházejí celkem tři sakrální památky. Severovýchodně na skalnatém výběžku se tyčí jednolodní kostel sv. Jana Nepomuckého. Tento kostel obsahuje zbytky románského zdiva ze 12. a 13. století a pravděpodobně se váže k době kněžny Ludmily. Původně byl zasvěcen sv. Michaelovi (až do roku 1836) a podle Kristiánovy legendy ho zde nechala vystavět kněžna Drahomíra – objednatelka vraždy – nad hrobem kněžny Ludmily. Kostel má dnes barokní podobu, která je výsledkem přestavby ze 17. století, a slouží pro výstavní účely, neboť je odsvěcen. Okolo kostela se nachází hřbitov.

V jižní části návsi stojí vedle sebe románský kostel sv. Kateřiny a barokní kostel sv. Ludmily. Před nimi lze nalézt barokní mariánský sloup od sochaře Františka Brayera. V jádru románský kostel sv. Kateřiny pochází z konce 12. století, první zmínku o něm máme z roku 1327. Původně byl zasvěcen sv. Ludmile a dodnes je považován za hlavního nositele svatoludmilské úcty V rámci josefinských reforem se z kostela stala sýpka, jeho obnova proběhla v roce 1858, kdy byla přistavěna zvonice. V tomto roce ke kostelu přibyla i socha sv. Ludmily od známého sochaře Josefa Maxe. Kostel je unikátní díky motivu dvou hadů (draků) na románském portálu.

Barokní kostel sv. Ludmily byl podle tetínské kroniky založen v poslední čtvrtině 17. století. V kostele je pod oltářem umístěn kámen, na němž byla podle legend kněžna Ludmila zardoušena. Na konci 90. let 20. století byl kostel v havarijním stavu, díky sbírce a snahám místních obyvatel byl obnoven a slavnostně zpřístupněn v roce 1992.

Všechny tři kostely jsou přístupné díky Průvodcovské službě, kterou provozuje Sdružení sv. Ludmily na Tetíně, či případně po dohodě s Římskokatolickou farností Beroun, která je vlastníkem objektů.

 

Zde jsou odkazy na virtuální prohlídku kostelů:

Kostel sv. Kateřiny: https://my.matterport.com/show/?m=HeEATMp26Zy
Kostel sv. Ludmily: https://my.matterport.com/show/?m=reZyCz3mqfW
Kostel sv. Jana Nepomuckého: https://my.matterport.com/show/?m=X4iyGBy2KGf

Jan NepomuckýKostel sv. Jana Nepomuckého

L a KKostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ludmily