Muzeum a infocentrum Tetín
Tetínmuzeum a infocentrum

Lomy a těžba

Od druhé poloviny 19. století se v oblasti Českého kras začal těžit vápenec a v současné chvíli se na území nachází celkem jedenáct lomů, z nichž pouze jeden je stále činný.  Většina těchto lomů byla opuštěna v době, kdy ještě nebyla povinná rekultivace vytěžených oblastí. Tyto lomy jsou dnes proto ponechány tzv. přírodní sukcesy a skýtají značný potenciál pro pěší a vyhlídkovou turistiku. V současné chvíli je Modrý lom (největší na území obce) postupně rekultivován společností Technické služby Tetín s r.o. Do budoucna počítá Vize obce s rekultivací Kruhového a Bílého lomu.

V okolí Tetína lze také nalézt pozůstatky úzkorozchodné dráhy KBK (Beroun - Králův Dvrůr - Koněprusy), která od 19. století sloužila pro přepravu vápence do cementáren. Lidově se také nazývala Ajska. V roce 2012, tedy 50 let od ukončení provozu malodráhy, byla část trati dočasně zrekonstruována pro veřejnost. Díky obci Tetín, Společnosti Barbora a jeskyňářským skupinám Tetín a Zlatý kůň byla v úseku od tetínské vodárny k tunelu od do Modrého lomu provozována dráha s vláčkem, v němž se bylo možno svézt.