Muzeum a infocentrum Tetín
Tetínmuzeum a infocentrum

Památky

Přímo na náměstí se nachází klasicistní zámek, který vznikl z původně manského statku. Od počátku 19. století byl zámek majetkem rodiny Vojáčků, jejíž členové se zasadili o rozvoj Tetína. Zámek byl v 90. letech restituován a v roce 1998 byly do průčelí zámku instalovány hodiny, které každou celou hodinu od 9 do 19 hodin hrají melodii písně Nad Berounkou pod Tetínem. Zámek není přístupný veřejnosti.

Významnou kulturní památkou je také vodní mlýn v Kodě, dnes užívaný k soukromému bydlení a veřejnosti nepřístupný.

Mimo zapsané kulturní památky  se však na území obce nachází i další pozoruhodné architektonické a technické atraktivity. Jedná o tetínskou faru, jejíž stavební historie sahá až do 14. století a na které v letech 1533 až 1539 pobýval jako farář Václav Hájek z Libočan. Nedaleko fary pak u hřbitovní zdi kostela sv. Jana Nepomuckého stojí votivní kříž, který původně stával na návsi, než byl v 50. letech minulého století přesunut. Podle farní kroniky pochází z konce 18. století a nechal jej zhotovit benediktýn Vojtěch Cassanova.

Nedochovanou sakrální památkou je synagoga, která stávala podél cesty z Berouna na Tetín. V 70. letech minulého století byla prodána a nyní místo ní stojí rodinný dům.

Vzhledem k tomu, že lokalita obce je spojena s těžbou vápence, lze na jejím území nalézt technické  památky. Jedná se především o pozůstatky průmyslové úzkorozchodné dráhy, která spojovala Koněprusy, Beroun a Králův Dvůr (KBK). Uvedena do provozu byla v roce 1898, dodnes se jí lidově říká Ajska a v krajině je možno nalézt několik zbytků náspů, nákladních ramp, jeden propustek a tunel.