Muzeum a infocentrum Tetín
Tetínmuzeum a infocentrum

Příroda

Obec Tetín leží při okraji CHKO Český kras a na jejím území se rozkládá NPR Koda a PR Tetínské skály. Český kras je krajinou vápencových skal, rozvolněných světlých listnatých lesů, lesostepí a skalnatých stepí. Jedná se o největší krasové území v Čechách, jehož historie sahá do období prvohor (400 milionů let). Mimo krajinářské a estetické hodnoty má tato oblast i velký přírodovědecký význam. Fauna i flóra oblasti je vázána na krasové prostředí, je velmi pestrá, a dokonce zahrnuje i některé druhy, které jsou v České republice endemity. CHKO Český kras je turisticky vyhledávanou oblastí, je protkána turistickými stezkami, mj. také nejstarší dochovanou značenou turistickou stezkou již z roku 1889 (Beroun – Svatý Jan pod Skalou – Karlštejn).

Na území obce se nachází přírodní rezervace Tetínské skály a národní přírodní rezervace Koda.

Přírodní rezervace Tetínské skály byla vyhlášena v roce 1974. V rezervaci se nachází přes 40 jeskyní. zahrnuje asi 2 km dlouhý pás skal od obce Tetín až ke Kruhovému lomu u Srbska. Do této rezercace také patří dva opuštěné lomy – Pod hradem a Kavčí lom. Mimo jiné se zde jihovýchodně od zříceniny hradu nachází tzv. Tetínský vodopád, vznikl důsledkem těžby vápence a je zhruba deset metrů vysoký. Průtok vody je malý, nejvíce vodopád vyniká v období dešťů.

Národní přírodní rezervace Koda byla vyhlášena již v roce 1952. V tomto prostoru se nachází velké množství krasových jeskyní, několik údolí se stepními a hájními porosty, ve kterých lze nalézt velké množství chráněné zvěře a rostlin. Kodskou roklí, která je také známa pod názvem osady Údolí děsu, protéká potok, na němž lze nalézt Kodské kaskády – krasový tok zde vytváří systém pěnovcových hrází, tůněk a vodopádů.

Obec se z větší části rozkládá na skalním ostrohu nad řekou Berounkou, severovýchodně od náměstí 9. května se u zříceniny hradu nachází vyhlídka na údolí řeky. Tato vyhlídka je často prvním místem, kam turisté a návštěvníci obce zavítají. Za druhou vyhlídku je možno označit kopec Damil, který se tyčí západně od obce a poskytuje výhled na celou obec s jejím historickým jádrem.